Policies och certifieringar

Verksamhetspolicy

Fortiva AB erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande processer inom metall. Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft. Våra kunder ska vara nöjda med oss genom att vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och sträva efter att erbjuda tekniska lösningar anpassade för varje kunds specifika behov. Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder och vi ska skydda miljön genom att minska vår påverkan från våra transporter och i övrigt sträva efter att belastningen på miljön begränsas så långt som möjligt med avvägning till kvalitet och ekonomi. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar samt följa gällande lagar och andra krav som ställs på verksamheten.

Februari 2018
Hans Ekholm, VD

Miljö- och kvalitetscertifieringar

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen Fortiva AB Malmö har ett miljölednings (ISO 14001)- och kvalitetsledningssystem (ISO 9001) i överensstämmelse med standarden. Certifieringen omfattar följande verksamhet: Försäljning och utveckling av verktyg, hållare och verktygsanordningar för skärande bearbetning. Certifikatet förutsätter att organisationens miljölednings- och kvalitetssystem är i överensstämmelse med den ovannämnda standarden och kraven i ABC 200. Certifikatets giltighet kan verifieras på hemsidan www.inspecta.fi. Certifikatet är beviljat 2013-04-07. Detta certifikat gäller t.o.m. 2018-09-15.

 

Ladda ner våra certifikat:

ISO 9001_svenska

ISO 9001_engelska

ISO 14001_svenska

ISO 14001_engelska