Affärside

Affärsidé

Vår affärsidé

”Fortiva erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande tillverkningsprocesser. Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft”.

Vår mission

Att bidra till att öka produktiviteten och därmed lönsamheten hos våra kunder.

Med hög teknisk kompetens i nära samarbete med våra kunder inom tillverkningsindustri, identifiera samt tillhandahålla lösningar, verktyg och annan utrustning för att skapa bästa förutsättningar för en optimal produktionsomfattning, hög effektivitet och lönsam tillverkning hos kunden.

Våra kunder ska vara nöjda med oss genom att vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och sträva efter att erbjuda tekniska lösningar anpassade för varje kunds specifika behov. 

Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder och vi ska sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt med avvägning till kvalitet och ekonomi.  Grundtanken är ett miljömässigt uthålligt samhälle. 

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar samt följa gällande lagar och andra krav som ställs på verksamheten.