Mission & värderingar

Vision

Kunderna väljer oss för att vi är den mest värdeskapande leverantören. Vi skapar hållbara värden genom våra produkter och tjänster samt genom vår förmåga att tänka innovativt.

Affärsidé

Fortiva erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande tillverkningsprocesser.
Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft.

Mission

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi gör det genom att våga tänka nytt och fokusera på helheten framför kortsiktiga vinster.


Värderingar

Innovation

Vi kör inte på i gamla hjulspår, utan vågar göra annorlunda – även om det är obekvämt. Vi krånglar inte till det, utan väljer naturliga och effektiva lösningar.

Mod

Vi är ärliga mot oss själva, mot våra kunder och våra leverantörer. Vi är raka, tydliga och konsekventa. Vi tar initiativ och prioriterar handling och resultat. Skulle vi göra fel så gör vi om och gör rätt. Direkt.

Enkelhet

Vi gör inte saker svårare än de behöver vara. Det ska vara enkelt och roligt att arbeta med oss och vi ska alltid hålla det vi lovar.