Här hittar du Fortiva i Sverige

Fortiva har lokal representation och försäljning över hela Sverige – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.
Nedan hittar du adresser och kontaktuppgifter till våra olika enheter.

H U V U D K O N T O R  &  L A G E R   M A L M Ö

Fortiva AB, Höjdrodergatan 22, 212 39 Malmö.
Telefon: 010-121 91 00. E-mail: info@fortiva.se

F A K T U R E R I N G S A D R E S S

Fortiva AB, Box 21007, 200 21 Malmö.
Faktura skickas vi e-mail: invoice@fortiva.se

S L I P S E R V I C E  &  L A G E R   T R O L L H Ä T T A N

Fortiva AB, Kardanvägen 40, 461 38 Trollhättan. Telefon 010-121 91 00. E-mail: order@fortiva.se

P R O D U K T I O N  &  L A G E R  L Å N G S H Y T T A N

Fortiva AB, Myckelbyvägen 1, 776 72 Långshyttan. E-mail: order@fortiva.se