Nyheter från Vargus

 

TM Solid TMDR (Thread Milling)

Vargus lanserar nu ett helt nytt 3i1verktyg, kallat TMDR. Ett perfekt kombinationsverktyg när verktygsväxlingarna är långsamma, verktygsplatser är en bristvara eller när drivenheterna i svarven är få. TMDR fixar håltagning, gängning och fasning i samma operation. Där hålet redan finns kan TMDR användas som traditionell gängfräs med fasningsfunktion. Om hålet är för litet så upprymmer, gängar och fasar TMDR. Till skillnad mot borrande gängfräsars begränsade användningsområde till kortspånande material, baseras håltagningen på spiralfräsning vilket gör att TMDR mycket flexibel. TMDR fungerar bra i stål, Rostfritt stål, Gjutjärn, Icke-järnhaltigt material och även Varmhållfasta superlegeringar.

Microscope (Internal Turning)

Microscope är en produktserie med optimerade verktyg för invändig svarvning i små komponenter. Här finns verktyg för längdsvarvning, fasning, spårstickning, avstickning och gängning i hål ner till Ø1mm. Konceptet består av belagda hårdmetallskär, utformade som små solida svarvbommar, som snabbt och säkert spänns upp i Microscopes verktygshållare. Skäret orienteras med hög precision vilket ger utmärkt repeteringsnoggrannhet vid skärbyte. Förutom ett brett utbud av svarbommar för olika applikationer, finns här även chansen att optimera på parameternivå. Möjligheten att välja skär med olika eggavrundning, spånbrytare, spånformare och därpå i olika sorter är förmodligen unikt för Microscope från Vargus.

Multi+ inserts for mass production (Thread Turning)

Flerprofilskär Multi+ har en serie skärspetsar där traditionella gängskär bara har en. Skärspetsarna ökar successivt i storlek, där den/de första ta bort det mesta av materialet och endast den sista tanden har full gängprofil. Flerprofilskär Multi+ kräver färre passeringar för att färdigställa gängan och därmed ökar produktiviteten ofta markant. Skär med två spetsar fördubblar produktiviteten, skär med tre spetsar tredubblar således produktiviteten. Även livslängden ökar då slitaget fördelas på fler skärspetsar. Dock måste förutsättningarna vara rätt, dels då skärkrafterna blir större och dels för att Milti+ kräver längre passering bortom gängan.

The VARDEX Gear Milling Concept (Gear Milling)

VARDEX innovativa verktyg för fräsning av kugghjul och splines möjliggör effektiv kuggtillverkning vid sidan av traditionell snäckfräsning i dedikerade kuggmaskiner. Detaljer med lämplig volym kan bearbetas färdigt, i befintlig maskinpark, och därmed blir ledtidsbesparingen enorm. Med smarta vändskärslösningar och slipade solida pinnfräsar erbjuder VARDEX produktiva metoder mellan modul 0.5 till 8mm. Här erbjuder vi även verktyg för bearbetning av kuggstänger upp till modul 6. Skulle behovet vara något annat än en evolventprofil, så anpassar vi fräsen så att den efterlämnar sig exakt det du önskar!