Tjänster anpassade för morgondagen

I en tid när orderna trillar in och hjulen snurrar är det ofta svårt att hinna ta ett steg åt sidan för att genomlysa och analysera den egna verksamheten. Ändå är det kanske just då det är som viktigast att göra det för att möta konkurrensen, öka lönsamheten och vara rätt rustad den dagen konjunkturen vänder. Det är här Fortiva kan vara med och göra skillnad. Idag begränsas ofta företag av brist på interna resurser. Fortivas existens som leverantör till verkstadsindustrin bygger på att vi lyckas skapa ett värde som genererar bättre lönsamhet för kunden. Verktygen fortsätter att vara ett av våra viktigaste ben, men med t ex vår konsulttjänst Effekt kan vi även hjälpa våra kunder att se över hela processen.

Optimerar produktionen

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet. Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter. Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen. Bättre och effektivare verktyg i maskinen är en nyckel. Men det räcker inte. Fortivas erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa våra kunder att optimera den skärande processen i maskin. Men det är inte alltid som det i slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten. För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen och bryta ner alla beståndsdelar för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden. Det är här Fortiva gör skillnad.

Läs om vår konsulttjänst Effekt här!