Effekt Service

När det gäller specialverktyg, service och logistik kan Effekt ge stora vinster. Lagerkostnader kan minska med upp till 30% och dyra verktyg kan genom underhåll säkerställa lönsamhet och mininmera störningar i produktion. Genom vår certifierade repararationservice och omskärpning av verktyg ges dessa ett nytt liv vid vårt lokala servicecenter i Trollhättan. En produktionsteknisk konsult är en viktig tillgång vid optimeringsuppdrag och utbildning. Med dagens allt snabbare teknikutveckling är det viktigt med en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Denna kan bedrivas antingen som klassisk utbildning eller som en skräddarsydd lösning med konsult. När det gäller specialverktyg, service och logistik kan Effekt ge stora vinster. Lagerkostnader kan minska med upp till 30% och dyra verktyg kan genom underhåll säkerställa lönsamhet och mininmera störningar i produktion. Genom vår certifierade repararationservice och omskärpning av verktyg ges dessa ett nytt liv vid vårt lokala servicecenter i Trollhättan.

Ett helhetsgrepp på service ger tydlig effekt:

  • Reducerade lagerkostnader med 30%.
  • Färre leverantörer och färre artiklar på lager.
  • Sänkta verktygskostnader på solida hårdmetallverktyg.
  • Full koll på förbrukningsartiklar per kostnadsställe.
  • Skonsammare för miljön.
  • Identifiering av potentiella förbättringsområden i realtid.
  • Förståelse för den skärande processen.
  • Framtagande av konkreta förbättringsåtgärder.
  • Utnyttjande av verktygen på ett effektivt sätt – tekniskt och ekonomiskt.
  • Snabbt åtgärdande av störningar i produktionen.