Omslipning av klingor

Vid omslipning skicka dina klingor till följande adress:
Fortiva AB
c/o LSAB Sverige Produktion
Svinöhed 415
770 70 Långshyttan