Produktions­teknisk konsult

En produktionsteknisk konsult är en viktig tillgång vid optimeringsuppdrag och utbildning. Med dagens allt snabbare teknikutveckling är det viktigt med en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Denna kan bedrivas antingen som klassisk utbildning eller som en skräddarsydd lösning med konsult.

Utveckla er personal i vardagen

Ibland kan det vara svårt att identifiera och hitta lösningar enbart genom utbildningar och kurser. Genom vår produktionstekniska konsult kan ni utveckla er personal i vardagen. Konsulten kan följa arbetsprocessen under en tid och dokumentera möjligheter som kan ligga till grund för ett förbättringsarbete. Konsulten kan även bistå och stötta för maximal effekt och genomslag under pågående implementering i produktionen. Vår målsättning är att ge tio gånger insatsen i ökad effektivitet under första året med produktionstekniska konsulten.

Ett helhetsgrepp på personalen ger tydlig effekt:

  • Identifiering av potentiella förbättringsområden i realtid.
  • Förståelse för den skärande processen.
  • Framtagande av konkreta förbättringsåtgärder.
  • Utnyttjande av verktygen på ett effektivt sätt – tekniskt och ekonomiskt.
  • Snabbt åtgärdande av störningar i produktionen.