Effekt – koncept för ökad lönsamhet

Söker ni efter ökad effektivitet och lönsamhet? I så fall är vi på Fortiva er partner. Tack vare Effekt, vårt egenutvecklade koncept, kan vi garantera er en lönsamhetsökning på minst 20%. Fortiva är specialister inom skärande och kapande bearbetning samt hållande verktyg. Vi kan marknaden och har en djup förståelse för våra kunders verksamhet. Producerande företag världen över står inför en stor utmaning – utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter minskar för varje år. Detta kan innebära en drastiskt minskad lönsamhet. För att inte hamna i en negativ spiral gäller det att vända utvecklingen, och det är här vi kan göra en verklig skillnad!

Effekt tar ett helhetsgrepp

Effekt är en metodik som tar ett smart helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyserar vi hela processer. Uppdragen sker alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare och på så sätt kan vi skapa unika lösningar som gör det möjligt att ligga i framkant inom teknik, produktion och know-how. Att välja de bästa lösningarna för våra uppdragsgivare kräver frihet. Därför har vi valt att vara leverantörsoberoende och kan på så sätt välja den bästa lösningen i varje givet fall.

Ett strukturerat arbetssätt

Oavsett vilket område det gäller bygger Effekt på samma strukturerade arbetssätt. Processen sträcker sig från analys till implementering och uppföljning. Arbetet sker alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och varje lösning är skräddarsydd för att kunna leverera det bästa resultatet. Genom att effektivisera och förbättra många parametrar blir den sammantagna vinsten mycket större än om man hade valt att göra punktinsatser.