Effekt Produktion

Oavsett om det gäller befintlig produktion eller nyproduktion så kan Effekt bidra med stora effektivitetsvinster. Genom att involvera Fortiva och sätta mätbara mål, blir det inga överraskningar. Effekt ger en effektivare användning av produktionsresurserna, sänker de fasta kostnaderna och frigör tid för egna resurser.

Ett helhetsgrepp på produktionen ger tydlig effekt:

  • Utomstående behovsanalys av nuläget.
  • Dokumenterade och fullständiga lösningsförslag.
  • Förslag på ny förbättrad process inklusive kostnadskalkyl.
  • Kort tid från uppstart till lönsam produktion.
  • 100% funktionsgaranti.
  • Support vid inkörning och genomförande av ny process.
  • Uppföljning och efterkalkyl.