Process­innovation

Vår Processinnovation definieras som originell och startar inte alltid med ett uttalat tydligt mål, utan ofta mer vanligt förekommande” vad är möjligt, vad är bästa och effektivaste produktions lösningen”. Idéer finns oftast inte från början, utan skapas i själva innovationsprocessen.

Syftet med innovation är att skapa affärsvärde. Det kan vara i förbättringar av befintliga produkter, skapandet av genombrott, som helt nya produkter och tjänster, kostnadsminskningar, effektivitetsförbättringar, nya affärsmodeller, ny investeringar, m.m.

Metoden att skapa innovation är att upptäcka, skapa och utveckla idéer, förfina dem till användbara applicerbara former och att använda dem för ökad effektivitet och/eller minskade kostnaderna.

Ett annat sätt att definiera vår processinnovation är när gammal beprövad teknik ska ersättas eller kombineras med ny teknik och liknade referenser saknas. Möjligheterna här är oftast stora och vi eftersträvar alltid att ligga i framkant och utmana genom vårt erbjudande och vår kompetens.

Fortivas Processinnovation är och ska vara resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande.