Process­optimering

Att optimera innebär att finna den bästa, ”optimala”, lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges. Med ett mätbart mål och tidplan styr dessa två parametrar tillsammans oftast vad som är möjligt att uppnå.

Vårt processoptimeringsuppdrag kan beskrivas som i princip gränslös. Vi tittar förutsättningslöst på vad som krävs för att nå en optimal lösning, där vi med planerade avstämningsmöten gemensamt styr mot målet. Inget uppdrag är för stort eller för litet, vi hanterar allt ifrån enstaka verktygsuppdrag till produktionsceller och processliner. Vid dessa senare nämnda optimeringar av produktionsceller och liner kan även mellanliggande operationer och stationer ingå mellan olika tempon och maskiner, vilka redovisas efter genomförd förstudie.

Till vår hjälp har vi utöver ett skräddarsytt team även ett antal mjukvaror till vårt stöd, och lämnar 100% nöjd kundgaranti på våra uppdrag.