Uppdaterade ISO-certifikat

onsdag 20e mars

Att ständigt arbeta för att möta omvärldens krav, vad gäller kvalitet och miljö, har sedan många år tillbaka varit en självklarhet för Fortiva. Nu har Fortiva uppdaterade ISO-certifikat och vi fortsätter leva för vår vision om ett uthålligt samhälle och att begränsa vår miljöpåverkan. Liselotte Eriksson, kvalitetskoordinator på Fortiva säger: ”Dessa uppdaterade certifikat är en bekräftelse på att vi aktivt jobbar med kvalitet, miljö och ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete. Det innefattar allt från policy till rutiner och arbetsinstruktioner. Vårt ledningssystem är väl implementerat i hela verksamheten och används i vår vardag för att ständigt driva oss framåt”.

Läs mer om våra ISO-certifikat här!